SÖCF

Styrelse

Peter Nero

Ordförande

Adress:
Skolgatan 1
596 34 Skänninge
Mobil:
073-09 49 571

Gert Précenth

Vice ordförande

Mobil:
070-320 62 46

Lars Landelius

Kassör

Adress:
Lottstad Mellangård Skeppsås
596 92 Skänninge
Mobil:
070-548 20 96

Karin Österberg

Sekreterare

Adress:
Lövbergsvägen 21
605 91 Norrköping
Tel:
011-12 49 31
Mobil:
073-422 49 31

Sebastian Aguilera

Ledamot

Övriga distriktsfunktionärer

Leif Öhman

Isbanekonsult

Tel:
036-769 69
Mobil:
0706-38 52 54

Valberedning

Lars Landelius

Sammankallande

Tel:
0142-36 00 10

Revisorer

Lennart Johansson

Tel:
0142-723 71

Britt Isacson Jansson

Suppleant

Mobil:
070-5652147

Copyright © SÖCF 2010-2022