SÖCF

Styrelse

Peter Nero

Ordförande

Adress:
Skolgatan 1, 596 34 Skänninge
Mobil:
072-5185175

Karin Österberg

Vice ordförande

Adress:
Lövbergsvägen 21 605 91 NORRKÖPING
Tel:
011-12 49 31 (b)
Mobil:
073-422 49 31

L-G Öhrn

Kassör

Adress:
Kapplandsgatan 7, 602 12 NORRKÖPING
Tel:
011-18 15 74 (b)
Mobil:
070-528 86 22

Gert Précenth

Sekreterare

Adress:
Hargsvägen 35 595 53 Mjölby
Tel:
0142-18801

Sebastian Aguilera

Ledamot

Övriga distriktsfunktionärer

Leif Öhman

Isbanekonsult

Tel:
036-769 69
Mobil:
0706-38 52 54

Valberedning

Lars Landelius

Sammankallande

Tel:
0142-36 00 10

Revisorer

Lennart Johansson

Tel:
0142-723 71

Britt Isacson Jansson

Suppleant

Mobil:
070-5652147

Copyright © SÖCF 2010-2019