SÖCF

Övrig tävlingsinformation

Småland-Östergötlands CF:s tävlingskommitté

  • ombesörjer att tävlingar officiellt utlyses genom tillkännagivande på www.socf.se
  • mottager anmälningar från distriktets klubbar till divisionsspelet samt de olika distriktsmästerskapen. Anmälningarna ska innehålla lagets namn, 4-5 ordinarie lagmedlemmar, lagets kapten och kaptenens eller vicekaptenens e-postadress.

Anmälningar till divisionsspelet ska skickas skriftligt eller via e-post senast 1 november för division 2, 3 och 4 till distriktets tävlingsledare Peter Nero (se "Tävlingsledning").


Beträffande anmälningar till de olika distriktsmästerskapen, se respektive inbjudan.

  • upprättar spelprogram, där strävan är att lag från samma klubb om möjligt ska mötas så tidigt som möjligt och hänsyn ska kunna tas till lagens ressträcka
  • skickar fullständigt spelprogram och uppgifter på deltagande lags ordinarie laguppställningar till arrangörsklubbarna
  • ansvarar för utskick av information och lösenord till CupOnline
  • publicerar resultat och tabeller på hemsidan och ser till att resultaten sänds till Svensk Curling
  • införskaffar priser - plaketter och medaljer
  • fördelar arrangörsavgifter till arrangörsklubbarna

Arrangörsklubb

  • ansvarar för tävlingens genomförande
  • tillhandahåller godkänd spelyta och is samt de funktionärer som behövs för tävlingens genomförande – distriktsdomare och banpersonal
  • utser en ansvarig för registrering av resultaten i CupOnline inför varje sammandragning och skickar in namn och e-postadress på den ansvarige till tavlingsledare@socf.se, en vecka innan sammandragningen
  • registrerar tävlingsdeltagarna vid lagets första spelpass
  • ansvarar för att fullständiga protokoll upprättas och undertecknas av båda lagens kaptener.
    Observera att protokoll ska upprättas och undertecknas av båda lagens kaptener samt arrangörsklubbens tävlingsledare vid wo-matcher. (Resultat 0-6.)
  • skickar en enkel resultatlista omgående via e-post till samtliga klubbar i distriktet
  • skickar tävlingsresultat samt protokollen till Peter Nero senast 3 dagar efter tävlingen. Adress, se "Tävlingsledning".
  • kan lämna uppgifter om inkvartering på orten, hotell, vandrarhem etc